Loading...
Αρχική2023-01-31T07:31:04+00:00

Καλώς Ορίσατε

στο Ίδρυμα «Θεοτόκος» Κύπρου (Λεμεσός) – online και χωρίς εμπόδια.

“…κατά κεί που ο άνθρωπος δεν θέλει τίποτα άλλο παρά μονάχα απλά  να είναι  άνθρωπος.  50 Χρόνια μετράει το καλεντάρι της ζωής του Ιδρύματος “Θεοτόκος” να περπατάει το μονοπάτι της προσφοράς για τον συνάνθρωπο.  Ξεκίνησε από το έρεβος κι’ αναζήτησε το φως για  μια ζωή καλύτερη.  Σ’ αυτούς που η φύση αδίκησε, σ’ αυτούς που η άγνοια, ο φόβος και προκαταλήψεις  έκαναν να ζουν στη μοναξιά τους το Ίδρυμα “Θεοτόκος” έδωσε χέρι να ακουμπήσουν.  Με λάβαρο την αγάπη στον άνθρωπο, με πίστη στην αξία της ζωής, με έγνοια για μια καλύτερη ποιότητα ζωής συνεχίζει τον αγώνα του να πετύχει τους στόχους του.”

Δρ. Αμερίκος Αργυρίου

english/russian text follows

ΔΡ ΑΜΕΡΙΚΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο Δρ Αμερίκος Αργυρίου γεννήθηκε στην Πόλη Χρυσοχούς στις 7 Νοεμβρίου το 1924, όπου είχε και τη Δημοτική του εκπαίδευση. Τελείωσε το Παγκύπριο Γυμνάσιο στη Λευκωσία και στη συνέχεια φοίτησε στην Αμερικανική Ακαδημία.

Μετά τις Πανεπιστημιακές σπουδές του στην Αθήνα, εκπαιδεύτηκε στην Παιδιατρική σε διάφορα νοσοκομεία του Ηνωμένου Βασιλείου. Ακολούθησε υποτροφία της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Βηρυτού, για ένα έτος, για θέματα δημόσιας υγείας βρεφών και μητέρων.

Με την επιστροφή του στην Κύπρο υπηρέτησε στο Νοσοκομείο Λεμεσού ως υπεύθυνος του Παιδιατρικού Τμήματος, το οποίο κλήθηκε να οργανώσει, από το 1962 έως το1970. Αποχώρησε από τη δημόσια υπηρεσία το 1970, για να διευθύνει την πρώτη ιδιωτική παιδιατρική κλινική στην Κύπρο, η οποία καλά εξοπλισμένη με 4 θερμοκοιτίδες για πρόωρα και υψηλού κινδύνου νεογνά, παρείχε υπηρεσίες που δεν παρέχονταν από τον κρατικό τομέα τη συγκεκριμένη περίοδο.

Πρωτοπόρησε στην, κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα κατασκευή και χρήση του συστήματος φωτοθεραπείας, που εφαρμόζεται σε περιπτώσεις υψηλού δείκτη ίκτερου, μέθοδος η οποία εξυπηρέτησε τόσο τον κρατικό όσο και τον ιδιωτικό τομέα επί σειρά ετών. Πρόσθετα εγκαινίασε, συσκευή μιας χρήσης για σκοπούς αφαιμαξομετάγγισης, για πρώτη φορά στην Κύπρο.

Το 1969 πρωτοπόρησε στην ίδρυση του Ιδρύματος «Θεοτόκος» (στο οποίο προέδρευσε μέχρι και το 2017), με στόχο να προσφέρει στέγαση, φροντίδα και ιατρική περίθαλψη σε συνανθρώπους μας με πολλαπλές αναπηρίες.

Το 1988, με πρωτοβουλία του Ιδρύματος «Θεοτόκος», προχώρησε στην Ίδρυση του Κέντρου Προληπτικής Παιδιατρικής, στο οποίο χρημάτισε Πρόεδρος από την ίδρυσή του μέχρι το 2006, από όπου αποχώρησε αποδεχόμενος την ομόφωνη εισήγηση του συμβουλίου να ανακηρυχθεί σε Επίτιμο Πρόεδρο.

Το Κέντρο εισήγαγε την εφαρμογή προληπτικών ανιχνευτικών προγραμμάτων για μεταβολικά νοσήματα, με κυριότερο το συγγενή υποθυρεοειδισμό και χρωμοσωμιακές ανωμαλίες.

Το 2004, το Κέντρο Προληπτικής Παιδιατρικής εισήγαγε την εφαρμογή του Ανιχνευτικού Προγράμματος Ακοής Νεογνών, καθιστώντας την Κύπρο πρωτοπόρο, στον τομέα αυτό, στο Μεσογειακό χώρο.

Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Σοσιαλιστικού Κόμματος ΕΔΕΚ, της 1ης Φοιτητικής Ένωσης Κυπρίων στην Ελλάδα, όπου διετέλεσε και Γραμματέας, καθώς και ιδρυτικό μέλος της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου, της οποίας χρημάτισε αντιπρόεδρος από το 1974 μέχρι το 1991 και από το 1993 μέχρι το 1995. Επίσης διετέλεσε Πρόεδρος της Ένωσης Επιστημόνων Λεμεσού, Πρόεδρος της Ειδικής Σχολής «Απόστολος Λουκάς», επί 15ετία, μέλος της Σχολικής Εφορείας, επί σειρά ετών και επίτιμο μέλος πολλών άλλων συνδέσμων.

Για τις υπηρεσίες του, ο οραματιστής και πρωτοπόρος γιατρός ανακηρύχθηκε σε Επίτιμο Πρόεδρο της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου  και τιμήθηκε από πολλούς φορείς. Το 2016 έλαβε το Μετάλλιο Εξαιρετικής Προσφοράς της Δημοκρατίας και το 2017 το βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ο παιδίατρος Αμερίκος Αργυρίου, που έφυγε από τη ζωή στις 18 Φεβρουαρίου 2020, πλήρης ημερών, έγραψε με χρυσά γράμματα το όνομά του στο πάνθεο των Κυπρίων γιατρών και άφησε το στίγμα του στην ιστορία του τόπου.

DR AMERIKOS ARGYRIOU

BIOGRAPHICAL STATEMENT

Dr. Americos Argyriou was born in Polis Chrysochous on 7 November 1924 where he attended elementary school. He then graduated from the Pancyprian Gymnasium in Nicosia and, later on, studied at the American Academy.

Following his studies at the University of Athens, he trained in Paediatrics at numerous hospitals in the United Kingdom. Upon receiving a scholarship from the World Health Organisation, Americos Argyriou attended the American University of Beirut for one year, specializing in public health issues related to newborn babies and mothers.

Upon returning to Cyprus, he served Limassol Hospital from 1962 to 1970 as head of the Paediatric Department, which he was called on to organise. In 1970, he left the public service in order to manage the first private paediatric clinic of Cyprus, a well-equipped clinic disposing of 4 incubators for premature and high-risk newborn babies, which provided services that the public sector was not offering back then.

Americos Argyriou pioneered in the construction and use of a phototherapy system, according to EU standards, a method applied in cases of high jaundice levels, serving both the public and private sector for numerous years. Additionally, he introduced for the first time in Cyprus a single-use device for exchange transfusion.

In 1969, he also pioneered in establishing ‘Theotokos Foundation’ (over which he presided until 2017), aiming to offer accommodation, healthcare and medical treatment to fellow citizens with multiple disabilities.

In 1988, following the initiative of ‘Theotokos Foundation’, he founded the Centre for Preventive Paediatrics, over which he presided from its foundation until 2006, when he accepted the Board’s unanimous recommendation to become appointed as Honorary President.

The Centre introduced the implementation of preventive screening programmes for metabolic disorders, mainly congenital hypothyroidism and chromosomal abnormalities.

In 2004, the Centre for Preventive Paediatrics introduced the implementation of the Newborn Hearing Screening Programme, making Cyprus a frontrunner in the sector, across the Mediterranean region.

Americos Argyriou was a founding member of EDEK Socialist Party, of the 1st Cypriot Students Union in Greece, which he served as a Secretary, as well as a founding member of the Paediatric Society of Cyprus, which he served as a vice-president from 1974 until 1991, and from 1993 until 1995. He also served as President of Limassol Scientists Society, President of ‘Apostolos Loukas Special School’ for 15 consecutive years, as a member of the School Boards of Limassol for multiple years, as well as an honorary member of various other associations and organisations.

For his invaluable services, the pioneering and visionary doctor was appointed Honorary President of the Paediatric Society of Cyprus and was honoured by many institutions. In 2016, he received the ‘Medal for Outstanding Contribution’ of the Republic of Cyprus, and in 2017 he was awarded the European Citizen’s Prize from the European Parliament.

Paediatrician Americos Argyriou passed away, full of years and honours, on 18 February 2020. His name was enshrined with golden letters in the pantheon of Cypriot doctors, leaving an indelible mark on the history pages of the island.

Др. Америкос Аргириу

Биография

Доктор Америкос Аргириу родился в Полис Хрисохус, 7 ноября 1924 года. Получив начальное образование в родном городе и окончив среднюю школу в Никосии, он поступил в Американскую академию.

После окончания университета в Афинах, практическую часть своего медицинского образования он получил в педиатрических отделениях различных больниц Англии.  После этого получил стипендию Всемирной организации здравоохранения для обучения в Американском университете Бейрута на кафедре общественного здравоохранения для новорожденных и матерей.

C возвращением на Кипр, с 1962 по 1970 год работал в больнице Лимассола в качестве заведующего педиатрического отделения, которое ему было поручено организовать. В 1970 года покинул государственную службу, чтобы возглавить первую частную педиатрическую клинику на Кипре, которая была оборудованная 4 инкубаторами для недоношенных новорожденных и для новорожденных, входящих в группу высокого риска, предоставляя услуги, которые в то время не предоставлялись государственным сектором.

Он стал пионером в создании и использовании системы фототерапии по европейским стандартам, которая применяется в случаях высокого билирубинового индекса(желтухи), метод, который служил как государству, так и частному сектору в течение многих лет. Кроме того, впервые на Кипре, было введено в практику использование одноразового устройства для дренирования брюшной полости.

В 1969 году он стал инициатором создания фонда «Theotokos» (который он возглавлял до 2017 года) с целью предоставления жилья, ухода и медицинского лечения своим согражданам, которые имели разные формы инвалидности.

В 1988 году по инициативе фонда «Theotokos» он приступил к созданию Центра профилактической педиатрии, где занимал пост президента с момента его основания до 2006 года, когда он вышел на пенсию, приняв единогласную рекомендацию Совета директоров сделать его почетным президентом.

Центр ввел в действие программы скрининга метаболических заболеваний, прежде всего врожденного гипотиреоза и хромосомных аномалий.

В 2004 году Центр профилактической педиатрии начал реализацию программы неонатального скрининга слуха, сделав Кипр пионером в этой области в Средиземноморском регионе.

Доктор Америкос, был одним из основателей Социалистической партии EDEK, 1-го студенческого союза киприотов в Греции, где он занимал должность секретаря, и одним из основателей Кипрского педиатрического общества, вице-президентом которого он был с 1974 по 1991 год и с 1993 по 1995 год. Он также был президентом Союза ученых Лимассола, президентом специальной школы “Апостолос Лукас” в течение 15 лет, членом школьного совета в течение многих лет и почетным членом многих других ассоциаций.

За свои заслуги дальновидный и новаторский врач был назван почетным президентом Кипрского педиатрического общества и отмечен многими организациями. В 2016 году он получил медаль “За выдающийся вклад Республики”, а в 2017 году – награду “Гражданин Европы” от Европейского парламента.

Врач-педиатр Америкос Аргириу, скончавшийся 18 февраля 2020 года, навсегда, вписал свое имя золотыми буквами в пантеон кипрских врачей и оставил свой след в истории страны.

——————————————

«Κάθε άνθρωπος επιθυμεί να πραγματοποιεί τις επιθυμίες του, να βιώνει το νέο, να συναντάται με συνομήλικους, με άλλα λόγια να νιώθει τη ζωή – μέσα στην κοινότητα!».

Εργαζόμαστε, για περισσότερα από 50 χρόνια, κυρίως πάνω σε ένα σκοπό: Δημιουργούμε θετικές συνθήκες ζωής για τους ανθρώπους με νοητική αναπηρία.

Όποιος έρχεται σε μας έχει περιορισμούς, αλλά και ικανότητες. Οι υπηρεσίες μας προσαρμόζονται στα εξής: Στα προγράμματά μας για Αγωγή, Εκπαίδευση, Εργασία και Κατοικία παρέχουμε τόση υποστήριξη όση είναι αναγκαία – και όσο το δυνατόν πιο λίγη.

Διανοίγουμε προοπτικές και δείχνουμε, ότι και οι άνθρωποι που δεν ανήκουν στον τυπικό πληθυσμό μπορούν να έχουν επιτυχίες.

Χαιρόμαστε για το ενδιαφέρον σας για τη δουλειά μας!

0
Εθελοντές
0
Προγράμματα Στήριξης
0
Χρόνια Προσφοράς

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

Τελευταία Νέα

Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις εγκάρδιες μας ευχαριστίες και ευγνωμοσύνη για την πολύτιμη εισφορά του Ιδρύματος Χαράλαμπου και Έλενας Παττίχη, με το οποίο και διατηρούμε μνημόνιο συνεργασίας από το 2023. Η σημαντική αυτή χειρονομία θα ενισχύσει περαιτέρω την εύρυθμη λειτουργία των προγραμμάτων και παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών του Ιδρύματος Θεοτόκος – Αμερίκος Αργυρίου.

Eκδήλωση Eορτασμού 55 Xρόνων Λειτουργίας και Προσφοράς-ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΤΟΚΟΣ ΑΜΕΡΙΚΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ

Στις 6 Ιουνίου 2024, στην Αίθουσα Πλεύσις πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση εορτασμού 55 χρόνων λειτουργίας και προσφοράς προς τον συνάνθρωπο του Ιδρύματος Θεοτόκος – Αμερίκος Αργυρίου, υπό την αιγίδα της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας, κας. Μαριλένας Ευαγγέλου. Στην εκδήλωση τιμήθηκε ο Δρ. Ανδρέας Καζαντζής που υπήρξε μέλος του Δ.Σ. του ιδρύματος από το 1982-2023. Τη βραδιά ομόρφυνε καλλιτεχνικά το Μουσικό Σύνολο «ἐς ἀεί» και ο Πολιτιστικός Όμιλος Διάσταση. Θερμές ευχαριστίες σε όλους τους παρευρισκόμενους.

Μετονομασία οδού Κοροίβου σε οδό Αμερίκου Αργυρίου

Στις 7 Νοεμβρίου 2023, ο Δήμος Λεμεσού και το Ίδρυμα Θεοτόκος Αμερίκος Αργυρίου πραγματοποίησαν τελετή μετονομασίας της οδού Κοροίβου σε οδό Αμερίκου Αργυρίου. Στην τελετή εκτός από την οικογένεια του γιατρού, παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Λεμεσού κ. Νικολαϊδης, δημοτικοί σύμβουλοι και βουλευτές, φίλοι, συνεργάτες, διεύθυνση και προσωπικό του Ιδρύματος Θεοτόκος Αμερίκος Αργυρίου. Χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος του Ιδρύματος κ. Αλέκος Ορουντιώτης, ο Πρόεδρος του Κέντρου Προληπτικής Παιδιατρικής Δρ. Αργύρης Αργυρίου και ο Δήμαρχος Λεμεσού κ. Νικολαϊδης. Θερμές ευχαριστίες σε όλους τους παρευρισκόμενους.

28ο Πανηγύρι της Χαράς – Ίδρυμα Θεοτόκος Αμερίκος Αργυρίου

Στις 22 Οκτωβρίου 2023, το Ίδρυμα Θεοτόκος Αμερίκος Αργυρίου διοργάνωσε το 28ο Πανηγύρι της Χαράς στο Δημόσιο Κήπο Λεμεσού. Το πανηγύρι τελούσε υπό την αιγίδα της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας κυρίας Μαριλένας Ευαγγέλου. Οι παρευρισκόμενοι μαζί με τα παιδιά τους είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια μέρα γεμάτη με δραστηριότητες, μουσική, χορό και πλούσια εδέσματα. Ιδιαίτερες ευχαριστίες σε όσους μας τίμησαν με την παρουσία τους, τον Δήμαρχο Λεμεσού κ. Νικολαϊδη, βουλευτές και δημοτικούς συμβούλους, τους συμμετέχοντες του καλλιτεχνικού προγράμματος, σε όλους όσους εργάστηκαν εθελοντικά για την επιτυχία της εκδήλωσης, το Capital T.V, το Cyprus Media, το Κανάλι 6, το Cyprus Butterfly, οργανωμένα σύνολα και προσωπικό.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΤΕ ΜΑΣ

Μπορείτε να υποστηρίξετε το έργο του Ιδρύματος «Θεοτόκος» – και με τον τρόπο αυτό την εργασία για και με Άτομα με νοητική υστέρηση

Go to Top