Υποστηρικτής του Ιδρύματος Θεοτόκος

Υποστηρικτής μιας από τις πιο επιτυχημένες μη κυβερνητικές, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις παροχής υπηρεσιών σε άτομα με νοητική αναπηρία;

 Μα και βέβαια…!

Ως υποστηρικτής/κτρια

  • έρχεστε σε επαφή και γνωρίζετε άτομα με νοητική αναπηρία και τις οικογένειές τους. Εάν είστε ο ίδιος άμεσα ενδιαφερόμενος έχετε τη δυνατότητα της ανταλλαγής απόψεων αλλά και της αλληλοϋποστήριξης.
  • συμβάλλετε τα μέγιστα στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ανθρώπων με νοητική αναπηρία καθώς επίσης και στην προσπάθεια για συμμετοχή τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Το Ίδρυμα «Θεοτόκος» αναλαμβάνει την ευθύνη γι’ αυτό.
  • ενημερώνεστε:

> για την πορεία του «Θεοτόκος»

> τα οικονομικά του

> καλείστε μια φορά το χρόνο για ενημέρωση

> λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία του «Θεοτόκος»

Η εισφορά υποστηρικτή μπορεί να δικαιολογηθεί στο φόρο εισοδήματος.

Με την εισφορά ως υποστηρικτής και φίλος στηρίζετε το έργο μας και τη διατήρηση των ποιοτικών επιπέδων δουλειάς που έχουν επιτευχθεί. Μια αίτηση υποστηρικτή / φίλου θα βρείτε στο τέλος του κειμένου.

Έντυπο αίτησης υποστηρικτή του Ιδρύματος Θεοτόκος

    Η αποκοπή να γίνεται

    Τραπεζικός Λογαριασμός