Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων του Παιδιού «ΤΟ ΑΛΜΑ»

Το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων του Παιδιού «Το Άλμα» ιδρύθηκε το 1994 και είναι το πρόγραμμα της Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης του Ιδρύματος «Θεοτόκος». Στεγάζεται στο Παλαιό Νοσοκομείο Λεμεσού, και στελεχώνεται από πολυθεματική ομάδα έμπειρου και ειδικά καταρτισμένου επιστημονικού προσωπικού που είναι στη διάθεση σας για να ακούσει τις ανησυχίες σας και σας προσφέρει τη στήριξη του.

Κύρια ενασχόληση του ΚΑΔΠ «Το Άλμα» είναι η έγκαιρη παιδική παρέμβαση και η πρόληψη δυσκολιών που ενδέχεται να επηρεάσουν τη ζωή και την ανάπτυξη του παιδιού στο μέλλον. Το διεπιστημονικό προσωπικό του Κέντρου ασχολείται τόσο με την αξιολόγηση και τη θεραπευτική παρέμβαση του παιδιού, αλλά και με την εκπαίδευση και τη συμβουλευτική καθοδήγηση της οικογένειας.

Συγκεκριμένα, στο ΚΑΔΠ «Το Άλμα» παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και παιδιατρικής φυσιοθεραπείας σε παιδιά από 0 έως 6 ετών που παρουσιάζουν δυσκολίες ή που περιλαμβάνονται στις ομάδες υψηλού κινδύνου (π.χ. πρόωρα). Επίσης, στην ομάδα του Κέντρου περιλαμβάνονται και κοινωνικοί λειτουργοί, που είναι στη διάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων, για να προσφέρουν κοινωνική στήριξη και καθοδήγηση στις οικογένειες. Ακόμη, αντιλαμβανόμενοι τη ψυχική επιβάρυνση του γονέα, «Το Άλμα» στέκεται δίπλα στις οικογένειες που εξυπηρετεί καθώς παρέχεται ψυχολογική στήριξη και συμβουλευτική γονέων από την Κλινική ψυχολόγο του Κέντρου, σε γονείς ή κηδεμόνες των οποίων τα παιδιά λαμβάνουν υπηρεσίες από το ΚΑΔΠ «Το Άλμα».

Επιπλέον, στο ΚΑΔΠ «Το Άλμα» υπάγεται και το Κοινοτικό νηπιαγωγείο «Θεοτόκος», το οποίο απαρτίζεται από νηπιαγωγό, ειδικούς παιδαγωγούς και παιδοκόμους. Στόχος του νηπιαγωγείου μας είναι, πέραν του παιδαγωγικού πλαισίου, η καλλιέργεια δεξιοτήτων αυτοφροντίδας και κοινωνικοποίησης στο παιδί ώστε να ενταχθεί σταδιακά στη συνέχεια στο σχολικό περιβάλλον. Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια, μέλημα του νηπιαγωγείου μας αποτελεί και η ένταξη των παιδιών μας σε τυπικά πλαίσια φοίτησης, για αυτό αναπτύχθηκε το πρόγραμμα παράλληλης ένταξης των παιδιών σε νηπιαγωγεία, είτε ιδιωτικά είτε δημόσια, με τα οποία το προσωπικό μας διατηρεί τακτική επαφή και επικοινωνία για τις ανάγκες και την πρόοδο του κάθε παιδιού.

Όραμα:

Ερχόμενοι στο κέντρο μας, οι γονείς μαζί με τη βοήθεια της πολυθεματικής ομάδας αποφασίζουν για την πιο κατάλληλη θεραπευτική και εκπαιδευτική προσέγγιση για το παιδί τους. Με οικογενειοκεντρική προσέγγιση και γνώμονα την ευημερία του παιδιού, οι δράσεις μας αποσκοπούν στα παρακάτω:

  • Ανεξαρτητοποίηση
  • Κοινωνικοποίηση
  • Ψυχαγωγία
  • Παραγωγικότητα
  • Βέλτιστη ποιότητα ζωής για το παιδί και την οικογένεια του

Ποιοι και γιατί απευθύνονται στο ΚΑΔΠ «Το Άλμα»;

 Γονείς των οποίων τα παιδιά παρουσιάζουν δυσκολίες σε οποιονδήποτε τομέα ανάπτυξης όπως αυτούς της επικοινωνίας και του λόγου, της κίνησης, της λεπτής κίνησης, της μάθησης και της συμπεριφοράς

 Γονείς των οποίων τα παιδιά ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου π.χ. επιβαρυμένη εγκυμοσύνη ή τοκετός, προωρότητα κλπ

 Γονείς των οποίων τα παιδιά αποκλίνουν από την τυπική ανάπτυξη

Η ιατρική διάγνωση δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να απευθυνθείτε στο ΚΑΔΠ «Το Άλμα». Η διεπιστημονική μας ομάδα είναι στη διάθεση σας για να ακούσει τις ανησυχίες σας, να αξιολογήσει τις δυσκολίες του παιδιού και να σας καθοδηγήσει κατάλληλα για τα επόμενα σας βήματα.

Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται σε χαμηλό κόστος, ώστε να είναι προσβάσιμες σε όλους.

Διευθύντρια Προγράμματος: Νίκη Καμέρη

Τηλ. 77778313 – 25746828

Φαξ. 25746027

e-mail: monada@cytanet.com.cy

website: www.theotokosfoundation.org