Τα προγράμματά μας

…για ανθρώπους με ή χωρίς αναπηρία

Το Ίδρυμα «Θεοτόκος» έχει θέσει ως σκοπό να προσφέρει σε κάθε άνθρωπο με αναπηρία αυτό που έχει ανάγκη, εφόσον βέβαια το επιθυμεί.

Μέσα από αυτή τη θέση αναπτύχθηκαν διάφορα προγράμματα και υπηρεσίες. Ξεκινώντας από την Έγκαιρη Παρέμβαση και την Προσχολική Αγωγή (Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Παιδιού «ΑΛΜΑ»), το Κοινοτικό Νηπιαγωγείο, το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας και Απασχόλησης «ΕΛΠΙΔΑ», το Εργαστήρι Τέχνης, τα Σπίτια στην Κοινότητα και τη Στέγη μέχρι τις Συνοδευτικές Υπηρεσίες, στις οποίες μπορούν να τύχουν υποστήριξης άνθρωποι με αναπηρία, γονείς και οικογένειες.