Ελεύθερος Χρόνος, Ψυχαγωγία, Αθλητισμός

Εκδρομές, Συνάντηση με ανθρώπους, Θέατρο, Γιορτές: Όλα αυτά είναι πραγματικότητα με το πολύμορφο και ενδιαφέρον πρόγραμμα του «Θεοτόκος».

Ο Ελεύθερος Χρόνος είναι κάτι περισσότερο από απλός ελεύθερος χρόνος. Αυτός υπηρετεί την ανάπτυξη της προσωπικότητας και την κοινωνική ενσωμάτωση. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες μας που ακολουθούν στις επόμενες σελίδες είναι κατά τέτοιο τρόπο διαμορφωμένες, που να λαμβάνονται υπόψη όλοι οι τομείς που ενδιαφέρουν. Υπάρχει κάτι για όλους!

Στις υπηρεσίες που παρέχουν οι διάφορες μορφές διαβίωσης περιλαμβάνεται τόσο η διαμόρφωση του ελεύθερου χρόνου, όσο και η πραγματοποίηση ταξιδιών.

Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας και Απασχόλησης οργανώνει για τους υπό φροντίδα ανθρώπους εκδρομές με διαφορετικό πάντα στόχο.

Οι Εθελοντές του «Θεοτόκος» διοργανώνουν διάφορες εκδρομές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις για τους ενοίκους της Στέγης και των Σπιτιών στην Κοινότητα.

Οι ένοικοι της Στέγης και των Σπιτιών στην Κοινότητα λαμβάνουν μέρος σε διάφορες αθλητικές δραστηριότητες.