Για μας

3 Βασικές Αρχές

 Ανεξάρτητα από το ποια υπηρεσία του «Θεοτόκος» θα θέλατε να επωφεληθείτε, υπάρχουν πάντοτε τρεις βασικές αρχές – φυσιολογικό, ατομικό, ενσωματωμένα – οι οποίες καθορίζουν κάθε δράση.

Φυσιολογικό, αυτό είμαστε εμείς!?

Όταν πρόκειται για ανθρώπους, οι οποίοι, φαίνεται να μην ταιριάζουν στη δική μας εικόνα ενός «φυσιολογικού» κόσμου – είτε λόγω αναπηρίας, συμπεριφοράς, καταγωγής ή χρώματος – τότε η προσπάθεια  «να είναι κάποιος φυσιολογικός» είναι κάτι το οποίο δεν αποτελεί τυπικό.

Στην προσπάθεια αυτή εξαφανίζεται από το οπτικό πεδίο το συνδετικό: Η επιθυμία για στοργή, ανάπτυξη της προσωπικότητας, για οικειότητα και προσωπική ζωή είναι ανάγκες τις οποίες θέλουν να κάνουν δικές τους όλοι οι άνθρωποι. Η ικανοποίηση αυτών των αναγκών και για τους ανθρώπους με αναπηρία είναι ο στόχος μας.

Ατομικό, κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός
… και με δικές του προτιμήσεις, αντιπάθειες, δυνατότητες και αδυναμίες

Σε σχέση μ’ αυτά, αναπηρία είναι μια μορφή παιγνιδιού του να είσαι διαφορετικός. Σε μας, ο άνθρωπος βρίσκεται στο επίκεντρο. Με τις ανάγκες του μας δείχνει πως θα πρέπει να είναι οι παρεχόμενες από το «Θεοτόκος» υπηρεσίες.

Σεβόμαστε τις ατομικές επιθυμίες και ανάγκες και προσαρμοζόμαστε πάνω σ’ αυτές. Οι μειονεξίες που θα πρέπει να εξισορροπηθούν με την παροχή της αναγκαίας επαγγελματικής βοήθειας έρχεται σε δεύτερη μοίρα.

Ενσωματωμένα

Κοινωνική ενσωμάτωση σημαίνει, ότι ο κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα της συμμετοχής στο κοινωνικό γίγνεσθαι και της επαφής με ανθρώπους διαφόρων ηλικιών και σε διάφορες καταστάσεις. Μια μορφή διαβίωσης, μάθησης, εργασίας ή ζωής που να είναι ορθή για όλους, δεν υπάρχει. Διαμορφώνουμε τις παρεχόμενες από μας, σε όλους τους τομείς, υπηρεσίες πολυποίκιλα, έτσι ώστε ο κάθε άνθρωπος να μπορεί να βρει την υπηρεσία που έχει ανάγκη.

Για την επίτευξη του οράματος αυτού – Φυσιολογικό, Ατομικό, Ενσωματωμένα – χρησιμοποιούμε τις Γνώσεις μας, τις Εμπειρίες μας και τη δημιουργικότητά μας.