Υπηρεσίες για Παιδιά

Οι πολυποίκιλες υπηρεσίες του Ιδρύματος «Θεοτόκος» για σας και τα παιδιά σας είναι εδώ. Το φάσμα των υπηρεσιών μας περιλαμβάνει την πρώιμη παιδική παρέμβαση, καθώς επίσης και τις υποστηρικτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τις οικογένειες.

Η ενεργητική μάθηση στο Νηπιαγωγείο προετοιμάζει τα παιδιά σας για να βγουν στη ζωή.

Ο βρεφικός σταθμός έχει στόχο την ανακούφιση, έστω και για μερικές ώρες, των γονέων.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εάν ακολουθήσετε τα link.

Μέχρι την εγγραφή στο σχολείο
Μετά την εγγραφή στο σχολείο