Σύνδεσμος Φίλων του Ιδρύματος «Θεοτόκος»

Πριν δύο δεκαετίες υποστηρικτές και υποστηρίκτριες του έργου του «Θεοτόκος» ίδρυσαν το Σύνδεσμο Φίλων του Ιδρύματος «Θεοτόκος» με κύριο σκοπό την ενίσχυση του έργου του Ιδρύματος.

Ο Σύνδεσμος Φίλων επιτυγχάνει το σκοπό του μέσω της συνεργασίας του με το Δ.Σ. και τη Διεύθυνση του Ιδρύματος, καθώς επίσης και με την διοργάνωση εκδηλώσεων. Διοικείται από δωδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση.

Η έδρα του Συνδέσμου βρίσκεται στη Λεμεσό, στη Διεύθυνση:

Δημήτρη Λάγιου 1, 3113 Λεμεσός

Τηλ: 25 338948 – 77778313

Φαξ: 25 387848

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η κυρία Κάκια Ταπακούδη.