Οράματα και στόχοι

Επιθυμία μας είναι να πλησιάσουμε ακόμη πιο πολύ το όραμά μας, που είναι η ένταξη των ανθρώπων με αναπηρία στην κοινωνία. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούμε τις Γνώσεις, τις Εμπειρίες και τη Δημιουργικότητά μας. Οι σημαντικότεροι ακρογωνιαίοι λίθοι είναι:

  • Ενσωμάτωση των ανθρώπων με αναπηρία στην κοινωνία (από τον αποκλεισμό στη συμμετοχή)

  • Ομαλοποίηση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας

  • Ανεξαρτητοποίηση και αποφυγή της πλήρους φροντίδας

  • Ενίσχυση του δικαιώματος του αυτοπροσδιορισμού: Ενδυνάμωση!

  • Αντιμετώπιση με σοβαρότητα των αναγκών των ανθρώπων με αναπηρία

Για το λόγο αυτό το «Θεοτόκος» αγωνίζεται για:

  • Ενσωματική Προαγωγή και Μάθηση

  • Ενσωματική Εργασία

  • Διαβίωση μέσα στην Κοινότητα

  • Συμμετοχή των ανθρώπων με αναπηρία σε θέματα που τους αφορούν

  • Διεύρυνση των υπηρεσιών

«Τα συμβαλλόμενα κράτη υποχρεούνται

να διασφαλίσουν και να προάγουν

την πλήρη υλοποίηση

όλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων και

βασικών ελευθεριών των ανθρώπων

με αναπηρία χωρίς διακρίσεις λόγω

της αναπηρίας τους»

Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών, 2006

 

Πρόλογος

Τα Ηνωμένα Έθνη ψήφισαν το 2006 μια σύμβαση η οποία δεν έχει ψηφισθεί ακόμη ως νόμος από την κυβέρνηση της Κύπρου. Η σύμβαση αυτή ενισχύει τα δικαιώματα και τις ευκαιρίες των ανθρώπων με αναπηρία και διασαφηνίζει την ισότητα στην πολιτική, κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ζωή.

Το Ίδρυμα «Θεοτόκος» υποστηρίζει με πάθος την αρχή της συμπερίληψης (inclusion) και στηρίζει καθημερινά τους ανθρώπους με αναπηρία και τις οικογένειές τους στην προσπάθεια που καταβάλλουν για να κάνουν τη ζωή τους πιο θετική, πετυχημένη και ευτυχισμένη. Στην προσπάθεια αυτή, η ενσωμάτωση, η ομαλοποίηση και ο αυτοπροσδιορισμός δεν αποτελούν μόνο σημαντικά κατευθυντήρια σημεία, αλλά και ζωτικές διαδικασίες, οι οποίες αναπτύσσονται συνεχώς μέσω καινοτόμων προσφορών.

Η θέση που έχει εδώ και 40 χρόνια η δουλειά μας καταγράφεται στις επόμενες σελίδες. Η εικόνα του Ιδρύματος «Θεοτόκος» συμπυκνώνει τις σημαντικότερες βασικές αρχές και θέσεις της Οργάνωσής μας και διασαφηνίζει το προφίλ, το οποίο οφείλει να δρα υποδειγματικά τόσο προς τα μέσα όσο και προς τα έξω.

Σας προσκαλούμε να ακολουθήσετε τις κατευθυντήριες σκέψεις του Ιδρύματος «Θεοτόκος» και να συμμεριστείτε ένα όραμα, το οποίο τα λαμβάνει όλα υπόψη: τους ανθρώπους, την κοινότητα και τον κόσμο.

Καλή διασκέδαση στο διάβασμα και τη ζωή!

Δικό σας Ίδρυμα «Θεοτόκος»

Η κατευθυντήρια εικόνα του Ιδρύματος «Θεοτόκος» είναι όπως το Βόρειο Σέλας…

Οι βασικές αρχές που ακολουθούν εξυπηρετούν τον περιεκτικό προσανατολισμό. Είναι σημεία καθοδήγησης τόσο για την πρακτική μεταφορά τους στην καθημερινή εργασία, όσο και για δυναμικές και δημιουργικές αναπτυξιακές διαδικασίες στο εσωτερικό του Ιδρύματος «Θεοτόκος».

Κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός και ξεχωριστός …

… γι’ αυτό είναι φυσιολογικό το να είναι κάποιος διαφορετικός: ο κάθε ένας έχει τις προτιμήσεις, αντιπάθειες, δυνατότητες και αδυναμίες. Υπάρχουν διάφορες ικανότητες οι οποίες μπορούν να επηρεασθούν μέσω της κοινωνικοποίησης και των κοινωνικών προσδοκιών. Αναπηρία είναι μια μορφή παιγνιδιού της διαφορετικότητας.

Στόχος των δραστηριοτήτων μας είναι να διαμορφώσουμε τα πλαίσια και τις δομές με τέτοιο τρόπο ώστε οι άνθρωποι με αναπηρία να έχουν τη θέση τους μέσα στη ζωή. Αυτό συμβαίνει σε πολλά κοινωνικά και ανθρώπινα επίπεδα: με τη διαβίωση μέσα στην κοινότητα, τη συμμετοχή στο δημόσιο βίο και βεβαίως την αυτονόητη ισότιμη αντιμετώπιση.

Ατομικός και ανάμεσα …

Ατομικός …

… σημαίνει για μας: ότι αποφασιστικής σημασίας είναι η αυτοαντίληψη του ατόμου και οι συνθήκες ζωής του ανθρώπου και όχι το τι σκέφτονται οι άλλοι γι’ αυτά.

Το Ίδρυμα «Θεοτόκος» στηρίζει ανθρώπους με ή χωρίς αναπηρία στην προσπάθειά τους για την ανάπτυξη σχεδίων ζωής για το άτομό τους και παρέχει την αναγκαία βοήθεια. Ο άνθρωπος βρίσκεται πάντοτε στο επίκεντρο και με τις ανάγκες και την αναπηρία του προβάλλει το πως θα πρέπει να είναι διαμορφωμένες οι υπηρεσίες του «Θεοτόκος». Στόχος είναι η ενίσχυση προσωπικών επιδιώξεων και μέσω αυτού η ανάπτυξη της αυτονομίας, του αυτοπροσδιορισμού και της αυτοευθύνης.

Το Ίδρυμα «Θεοτόκος» θεωρεί καθήκον και εντολή να κάνει εφικτή την πραγματοποίηση του ατομικού σχεδίου ζωής. Η πραγματοποίηση μιας αυτόνομης ζωής με κοινωνική ευθύνη καθώς και η διασφάλιση των ατομικών συμφερόντων αποτελούν ταυτόχρονα στόχο και δρόμο. Παρέχουμε τόση βοήθεια όση είναι αναγκαία, και παρεμβαίνουμε όσο το δυνατόν λιγότερο.

Ανάμεσα …

… σημαίνει για μας: ότι όλοι οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως από τη μορφή υποστήριξης που έχουν ανάγκη, είτε λόγω αναπηρίας ή άλλων μειονεξιών, ανήκουν μέσα στην κοινωνία.

Αντί της προσαρμογής των ανθρώπων με αναπηρία μέσω της ενσωμάτωσης (integration), το «Θεοτόκος» τάσσεται υπέρ της ιδέας της συμπερίληψης (inclusion). Απαιτεί τη μετατροπή του κοινωνικού περιβάλλοντος, το οποίο αντιλαμβάνεται διαφορές και αποκλίσεις και που αναγνωρίζει ως αξία και ως εκ τούτου προσφέρει σε κάθε άνθρωπο μια θέση στην κοινότητα.

Ως εκ τούτου, το Ίδρυμα «Θεοτόκος» θεωρεί καθήκον του να στηρίξει τους ανθρώπους με ή χωρίς αναπηρία, τις οικογένειες και τους συγγενείς τους στην κατάσταση που βρίσκονται και στη διαμόρφωση της ζωής τους και να τους προσφέρει πρακτική βοήθεια, μέσα στα πλαίσια μιας συνεργασίας που θα τη διέπει η αμοιβαία εμπιστοσύνη.

Στόχος της συνεργασίας είναι η ενίσχυση των δυνατοτήτων της αυτοβοήθειας όλων όσων συμμετέχουν. Επειδή είναι φυσιολογικό να είσαι διαφορετικός και να είσαι μέλος της κοινότητας.

Όχι «ναι, αλλά …!»,

αλλά «και γιατί όχι;»

Σε ένα διάλογο είναι αναγκαία η ανοιχτή παράθεση των προσωπικών κινήτρων, αξιών και πιστεύω, κατανοητά για άλλους. Όχι το «ναι, αλλά…!», αλλά το «και γιατί όχι;» προσδιορίζει την επικοινωνία.

Τα καθήκοντα του Ιδρύματος «Θεοτόκος» απαιτούν ετοιμότητα για αλλαγές και ως εκ τούτου μεγάλη ευελιξία. Το Ίδρυμα «Θεοτόκος» φροντίζει για τη ύπαρξη ενός εργασιακού περιβάλλοντος, το οποίο στηρίζει τις δυνατότητες συνδιαμόρφωσης και ανάπτυξης.

Η διεύθυνση έχει ως καθήκον τη δημιουργική εποπτεία διαδικασιών αλλαγής. Στόχος του διαλόγου είναι η επονομασία των κοινών και διαφορών και η ανεύρεση συμβιβασμών.

Εργαζόμαστε με ανθρώπους για ανθρώπους

Η εργασία με και για ανθρώπους με αναπηρία απαιτεί μια στενή συνεργασία και κοινές ευθύνες για όλους τους συμμετέχοντες. Επιτυχίες και αποτυχίες δεν είναι αποτέλεσμα μεμονωμένων ανθρώπων, αλλά αποτέλεσμα συνεργασίας.

Με επαγγελματικές οργανωτικές δομές και ξεκάθαρους ρόλους διασφαλίζει το Ίδρυμα «Θεοτόκος» ένα θετικό εργασιακό κλίμα. Σ’ αυτό ανήκουν για παράδειγμα μέτρα για προαγωγή της υγείας, επιμόρφωση και δικτύωση των διαφόρων τμημάτων. Αμοιβαία αναγνώριση της αξίας και αποδοχή είναι σημαντικοί πυλώνες της συνεργασίας.

Το Ίδρυμα «Θεοτόκος», με τα καινοτόμα και παγκύπρια αναγνωρισμένα προγράμματά του, τάσσεται υπέρ του μη αποκλεισμού όποιου δήποτε από τις υπηρεσίες του και προσπαθεί να είναι δίκαιο και σε άτομα με σοβαρής μορφής αναπηρίες και σοβαρές διαταραχές της συμπεριφοράς. Σε περιπτώσεις που δεν είμαστε σε θέση να ικανοποιήσουμε όλες τις ανάγκες συνεργαζόμαστε με άλλες κοινωνικές υπηρεσίες, οργανώσεις και φορείς.

Το Ίδρυμα «Θεοτόκος» σε κίνηση

Για να είναι η οργάνωση σε θέση να προσφέρει σε ανθρώπους με ή χωρίς αναπηρία ποιοτικά αναβαθμισμένες υπηρεσίες θα πρέπει να αναπτύσσεται συνεχώς. Εδώ ανήκει και η συνεχής προσαρμογή του σχεδίου λειτουργίας ως στοιχείο ποιοτικής ανάπτυξης και ασφάλειας. Η φροντίδα γι’ αυτό είναι πρωταρχικό καθήκον της διεύθυνσης, καθώς επίσης και όσων άλλων προσώπων ή επιτροπών συμμετέχουν στη διαδικασία.

Το Ίδρυμα «Θεοτόκος» αποτελεί μέρος της δημόσιας ζωής. Είναι ανοιχτό σε νέες επαφές με στόχο να κερδίσει το ενδιαφέρον και την υποστήριξη και άλλων ανθρώπων για το έργο που επιτελεί το «Θεοτόκος» και έχει ενεργό ρόλο στην κοινότητα. Το «Θεοτόκος» αναμειγνύεται, έχει ενεργό δράση σε κοινωνικοπολιτικό επίπεδο και παίρνει δημόσια θέσεις.

Επίλογος

Η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία μπορεί να οδηγήσει και την Κύπρο, εφόσον ψηφισθεί, στην υλοποίηση της ισότιμης συμμετοχής τους. Η συμπερίληψη (inclusion) δεν είναι απλά μόνο μια ιδέα, είναι ένα δικαίωμα, στο οποίο η σύμβαση υποχρεώνει τα συμβαλλόμενα κράτη.

Ως «Θεοτόκος» δεν μπορούμε από μόνοι μας να υλοποιήσουμε τους στόχους και το όραμα που περιλαμβάνει η κατευθυντήρια εικόνα του Ιδρύματος. Χρειαζόμαστε την υποστήριξη και συνέργεια όλων των συμμετεχόντων: των ανθρώπων με αναπηρία και των συγγενών τους, των συνεργατριών και συνεργατών, των πολιτών και φυσικά της πολιτείας.