Μέχρι την εγγραφή στο σχολείο

Εάν το παιδί σας έχει μια αναπηρία…
Εάν σας προβληματίζει η ανάπτυξη του παιδιού σας…
Εάν υπάρχει κίνδυνος αναπηρίας…

Ιατρική, ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη είναι αναπόσπαστα τμήματα ενός ολιστικού σχεδίου παρέμβασης, στο οποίο συμμετέχετε, ως γονείς, και εσείς.
Στην Έγκαιρη Παρέμβαση και στην υπηρεσία κοινωνικής υποστήριξης θα συναντήσετε τα σωστά αρμόδια άτομα, ανεξάρτητα από τον αν πρόκειται για μια και μοναδική ενημερωτική συνεδρία  ή συνεχή, για περισσότερες εβδομάδες, συνοδεία, συστηματική ή σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα. Ο στόχος ορίζει τη μορφή!

Το Νηπιαγωγείο μας είναι ένας χώρος για παιδιά με αναπηρίες, από διάφορους πολιτισμούς, για θαρραλέους και ντροπαλούς … συμπεριλαμβανομένους τους γονείς τους.
Μέσω κοινών και αυτονόητων δράσεων και εμπειριών, τα παιδιά αποκτούν κοινωνικές δεξιότητες.
Μαζί στην κίνηση, στη μάθηση, στο παιγνίδι, αλλά και εξατομικευμένη προαγωγή όταν αυτό είναι αναγκαίο.

Σε όλα τα κομμάτια της ζωής, εσείς οι γονείς έρχεστε αντιμέτωποι με ερωτηματικά, τα οποία δεν μπορούν να βρουν απάντηση στην οικογένεια ή μόνο εν μέρει. Συχνά, μόνο λίγοι άνθρωποι δείχνουν κατανόηση στην αδυναμία σας.  Εμείς στηρίζουμε, συνοδεύουμε και ενισχύουμε οικογένειες παιδιών με αναπηρίες.

Υπεύθυνη προγράμματος:
Κα Νίκη Καμέρη
Διευθύντρια
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25746828
Email: to_alma@cytanet.com.cy