Κοινοτικό Νηπιαγωγείο “ΘΕΟΤΟΚΟΣ”

Το Κοινοτικό Νηπιαγωγείο «Θεοτόκος», δημιουργήθηκε το 1994 και  βρίσκεται σε δυναμική συνεργασία με τα υπόλοιπα προγράμματα του Κέντρου Ανάπτυξης Δεξιοτήτων του Παιδιού « ΤΟ ΑΛΜΑ». Το προσωπικό του νηπιαγωγείου αποτελείται από νηπιαγωγό, ειδικούς παιδαγωγούς και παιδοκόμους.  Στόχος του νηπιαγωγείου είναι, πέραν του παιδαγωγικού πλαισίου, η καλλιέργεια δεξιοτήτων αυτοφροντίδας και κοινωνικοποίησης στο παιδί ώστε να ενταχθεί σταδιακά και ομαλά στο σχολικό περιβάλλον.  Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια, μέλημα του νηπιαγωγείου αποτελεί και η ένταξη των παιδιών σε τυπικά πλαίσια φοίτησης, για αυτό αναπτύχθηκε το πρόγραμμα παράλληλης ένταξης των παιδιών σε νηπιαγωγεία με τα οποία το προσωπικό μας διατηρεί τακτική επαφή και επικοινωνία για τις ανάγκες και την πρόοδο του κάθε παιδιού.

To πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου είναι βασισμένο στο Αναλυτικό Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου και διατηρεί ωρολόγιο πρόγραμμα  με προσαρμοσμένες δραστηριότητες για να καλύψει τις ανάγκες του κάθε παιδιού σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο.  Μέσω κοινών δραστηριοτήτων και εμπειριών τα παιδιά αποκτούν κοινά βιώματα που χαρακτηρίζονται από μια ιδιαίτερη ατομικότητα.

Οι γονείς είναι αναπόσπαστο μέρος της ομάδας του νηπιαγωγείου. Από κοινού με το προσωπικό σχηματίζεται ένας «εκπαιδευτικός συνεταιρισμός» που αποσκοπεί στην καλύτερη αναπτυξιακή πορεία του παιδιού καθώς και την διεπιστημονική συνεργασία με άλλους ειδικούς.

Επιπλέον του παιδαγωγικού προγράμματος του νηπιαγωγείου τα παιδιά δέχονται θεραπευτική παρέμβαση από την υπόλοιπη διεπιστημονική ομάδα του Κέντρου ανάλογα πάντα με τις ανάγκες τους.