ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Αλέκος Ορουντιώτης 

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Ιδρύματος “Θεοτόκος”

Δρ. Αντώνιος Γκανάς

Γενικός Διευθυντής

director@theotokosfoundation.org