Πρόεδρος & Γενικός Διευθυντής

Αλέκος Ορουντιώτης

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Ιδρύματος “Θεοτόκος”

Δρ. Αντώνιος Γκανάς

Γενικός Διευθυντής

director@theotokosfoundation.org

25338948