Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας και Απασχόλησης “Ελπίδα”

Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας και Απασχόλησης «ΕΛΠΙΔΑ» (ΚΗΦΑ «ΕΛΠΙΔΑ») παρέχει υπηρεσίες που λειτουργούν με βάση το νόμο για Κέντρα Απασχόλησης Ενηλίκων. Το ΚΗΦΑ «ΕΛΠΙΔΑ» κάνει εφικτή την ενσωμάτωση και συμμετοχή των ανθρώπων με αναπηρία στη ζωή της κοινότητας καθώς επίσης και την εκτέλεση μιας δραστηριότητας σύμφωνα με τις δεξιότητες τους.

Το ΚΗΦΑ «ΕΛΠΙΔΑ» υλοποιεί το δικαίωμα των ανθρώπων με αναπηρίες για μια όσο το δυνατόν ποιο φυσιολογική διαμόρφωση της ζωής τους. Μια από τις βασικές αρχές της ομαλοποίησης είναι και η εναλλαγή μεταξύ του κόσμου της κατοικίας και αυτού της εργασίας.

Στο ΚΗΦΑ «ΕΛΠΙΔΑ» εντάσσονται μετά από αίτηση και αξιολόγηση, απόφοιτοι ειδικών σχολείων, μετά από το 21ο έτος της ζωής τους και για προσωπικούς λόγους δεν είναι σε θέση να απασχοληθούν σε εργαστήρια, ένα δεύτερο ζωτικό χώρο – διπλά στο ιδιωτικό τους περιβάλλον, στη οικογένεια ή σε κάποια οικιστική δομή.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Διευθύντρια Προγράμματος: Zωούλα Πογιατζή-Γκάτσιου

Τηλ:  77778313 – 25770928

e-mail:  theotokosf@cytanet.com.cy

website:  www.theotokosfoundation.org

Σχέδιο λειτουργίας του κέντρου ημερησίας φροντίδας και απασχόλησης