Βιβλίο – Ιστορική Αναδρομή Ίδρυμα Θεοτόκος Προσωπική κατάθεση από τον Δρα Αμερίκο Αργυρίου

Ιστορική Αναδρομή

Ίδρυμα Θεοτόκος

Προσωπική κατάθεση από τον Δρα Αμερίκο Αργυρίου

Πριν σχεδόν τρία χρόνια ύστερα από προτροπή πολλών φίλων και εκτιμητών του έργου μας κυκλοφορήσαμε ένα σύντομο «Ιστορικό του Κέντρου Προληπτικής Παιδιατρικής» ως μια «Προσωπική Κατάθεση» του υπογράφοντος.

Η έκδοση εκείνη σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων εξαντλήθηκε πολύ γρήγορα. Η απόφαση για επανέκδοση μας ανάγκασε να προβούμε σε μια αυτοκριτική με διαπίστωση ότι η ενέργεια μας να περιορισθούμε στην ιστορία του Κέντρου Προληπτικής Παιδιατρικής ήτανε μάλλον βιαστική γιατί μας άφηνε εκτεθειμένους με την παράλειψη αναφοράς στην πηγή της ιστορίας, που υπήρξε ο προπομπός που οδήγησε στη δημιουργία του Κέντρου. «ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΟΤΟΚΟΣ ΥΠΗΡΞΕ ΤΟ ΕΡΕΘΙΣΜΑ ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ».

Τιμώντας λοιπόν το χρέος μας προς την ιστορία του μεγάλου αυτού προβλήματος που ονομάζεται «ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ», θα προσπαθήσουμε να αναφερθούμε σε γεγονότα τα οποία σκιαγραφούν την αρχή και προδιαγράφουν την πορεία που θα επιτρέψει στον αναγνώστη να εκτιμήσει την εμπλοκή και συμβολή του Ιδρύματος «Θεοτόκος» στην αντιμετώπιση του μεγάλου αυτού κοινωνικού προβλήματος.

Να σημειωθεί ότι κατόπιν του μεγάλου ενδιαφέροντος που εξεδήλωσαν αρκετοί αγγλόφωνοι φίλοι του ιδρύματος, μερικοί των οποίων  προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους στο οικοτροφείο επί τακτικής βάσεως, αποφασίσαμε να εντάξουμε σ’ αυτή την έκδοση και αγγλικό κείμενο.

Η νοητική υστέρηση παραμένει το μεγαλύτερο, σε σοβαρότητα και έκταση κοινωνικό πρόβλημα που μαστίζει ανεξαιρέτως όλες τις κοινωνίες και που στο διάβα της πλήττει ότι πολυτιμότερο έχουμε – το παιδί μας – ανεξαρτήτως από ηλικία, φύλο, θρήσκευμα ή κοινωνική τάξη. Οποιαδήποτε και αν είναι η κοινωνική θέση της οικογένειας, οποιαδήποτε και αν είναι η αιτία της νοητικής υστέρησης ή ύπαρξη νοητικώς μειονεκτούντος παιδιού, επιδρά δυσμενώς στη ζωή όλων των μελών της οικογένειας, τραυματίζει ψυχικά, διασπά τη συνοχή και δημιουργεί αναταραχές στο οικογενειακό περιβάλλον. Ξεχωρίζει, γιατί έχει την ιδιαιτερότητα, όταν επέρχεται να παραμένει σ’ όλη τη ζωή χωρίς τη δυνατότητα θεραπείας και με αδυναμία στις πλείστες περιπτώσεις να γίνεται γνωστή η αιτία. Αναμφίβολα το μορφωτικό επίπεδο όπως και η οικονομική κατάσταση των γονιών είναι παράγοντες που επηρεάζουν ανάλογα, τα προβλήματα της οικογένειας. Όπως δε, είναι φυσικό να καθίστανται μεγαλύτερα σε εκείνες τις χώρες που δεν υπάρχει ειδική πρόνοια νομικά κατοχυρωμένη, ολοκληρωμένες κρατικές υπηρεσίες για καθοδήγηση και οικονομική ενίσχυση.

Χαιρετισμός του Διευθυντή του Ιδρύματος «Θεοτόκος»

κ. Θωμά Κατσιώνη

Ήταν μεγάλη η χαρά και ικανοποίηση που ένιωσα όταν μας ανακοινώθηκε η πρόθεση του ιδρυτή του Ιδρύματος «Θεοτόκος», Δρα. Αμερίκου Αργυρίου, να συγγράψει και εκδώσει βιβλίο με τίτλο «ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΟΤΟΚΟΣ – Ιστορική Αναδρομή» ικανοποιώντας έτσι, με τον τρόπο αυτό, ένα πάγιο αίτημα όλων εκείνων που εργάζονται στο χώρο της παροχής υπηρεσιών στα άτομα με αναπηρίες, τους γονείς και τις οικογένειές τους καθώς και όλως εκείνων που γνωρίζουν από «πρώτο χέρι» τις ευαισθησίες και την κοινωνική προσφορά του γιατρού.

Η ίδρυση και λειτουργία πριν 40 χρόνια του «Θεοτόκος» και αργότερα του Κέντρου Προληπτικής Παιδιατρικής, αποτέλεσμα της γνήσιας αγάπης του συγγραφέα προς τον πάσχοντα συνάνθρωπο, συνιστούν μια ολοκληρωμένη πολιτική προσέγγιση που καλύπτει την πρόληψη της νοητικής υστέρησης απόρροια ύπαρξης μεταβολικών νόσων ή και απώλειας ακοής, την παροχή υπηρεσιών έγκαιρης παρέμβασης και ειδικής προσχολικής αγωγής σε βρέφη και παιδιά από τη γέννηση μέχρι το 7ο έτος  της ηλικίας τους, την απασχόληση και τη στέγαση ατόμων με αναπηρίες.

Το βιβλίο του γιατρού αποτελεί σημαντική προσφορά στον τομέα της καταγραφής της πολιτικής για τα άτομα με νοητική υστέρηση στον τόπο μας καθώς επίσης και της ανάδειξης του ρόλου που διαδραμάτισαν οι εθελοντικές οργανώσεις «Θεοτόκος» και Κέντρο Προληπτικής Παιδιατρικής στην υλοποίηση προγραμμάτων στήριξης των ατόμων με αναπηρίες, των γονιών και των οικογενειών τους.

Συγχαίρω θερμά τον Δρα. Αργυρίου για το πολύτιμο βιβλίο του, που μπορεί να αποτελέσει πηγή αναφοράς και μελέτης του προβλήματος της νοητικής υστέρησης στην πατρίδα μας.

Θωμάς Κατσιώνης, Κοινωνιολόγος

Διευθυντής του Ιδρύματος «Θεοτόκος»

Το βιβλίο μπορείτε να το προμηθευτείτε από το Ίδρυμα “Θεοτόκος”.