Σήμερα συμπληρώνεται ένας χρόνος που έφυγε ο Άνθρωπος, ο Οραματιστής και Ιδρυτής
του ιδρύματος «Θεοτόκος» και του Κέντρου Προληπτικής Παιδιατρικής Δρ. Άμερίκος
Άργυρίου.
Ο «γιατρός της Λεμεσού» που για 50 και πλέον χρόνια ήταν δίπλα στον ασθενή, το γονιό, τα
άτομα με αναπηρίες, το συνάνθρωπό του.
Με τη δυνατή του προσωπικότητα, τις γνώσεις και το όραμά του βοήθησε τα άτομα με
αναπηρίες να ελευθερωθούν από τον εγκλεισμό και να μπορέσουν να βρουν μια θέση στο
κοινωνικό σύνολο και ταυτόχρονα βοήθησε στην πρόληψη εκατοντάδων γεννήσεων με
νοητικές ή άλλες αναπηρίες.
Η παρακαταθήκη σου γιατρέ μεγάλη και σου υποσχόμαστε ότι θα προσπαθήσουμε να
κάνουμε τα οράματά σου πραγματικότητα.
Η μνήμη σου γιατρέ μας να είσαι σίγουρος ότι θα είναι Άιωνία.