Το Ίδρυμα Θεοτόκος-Αμερίκος Αργυρίου ανακοινώνει ότι λειτουργεί Πρόγραμμα Βραχείας Φιλοξενίας. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες εκτός της διαμονής περιλαμβάνουν:

  • Σίτιση: Παρέχεται μία υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή η οποία λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των φιλοξενούμενων.
  • Θεραπείες (Φυσιοθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, μουσικοθεραπεία, γυμναστική), ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ατόμου.
  • Ιατρική φροντίδα μαζί με την κατάλληλη ιατροφαρμακευτική αγωγή κάθε ατόμου ανάλογα με τις ανάγκες του.

Ο/η ενδιαφερόμενος/η μπορεί να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 25338948 με το Ίδρυμα Θεοτόκος-Αμερίκος Αργυρίου για το πλαίσιο λειτουργίας του προγράμματος.

 

Θα πρέπει να συμπληρωθεί η αίτηση φιλοξενίας την οποία μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Θεοτόκος-Αμερίκος Αργυρίου Πρόγραμμα Βραχείας Φιλοξενίας Ίδρυμα Θεοτόκος – Αμέρικος Αργυρίου – Theotokos Foundation και να αποσταλεί ηλεκτρονικώς στη διεύθυνση theotokosf@cytanet.com.cy