Το Ίδρυμα «Θεοτόκος» εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς τον Δήμο Λεμεσού, για

τη μεσολάβηση του ώστε να γίνει ασφαλτόστρωση στον εξωτερικό χώρο του ιδρύματος. 

 

Για ακόμη μια φορά ο Δήμος Λεμεσού στέκεται αρωγός στηρίζοντας το Ίδρυμα

«Θεοτόκος», ενθαρρύνοντας τον καθημερινό του δύσκολο αγώνα για αξιοπρεπή

διαβίωση των ατόμων με νοητική και σωματική αναπηρία.

 

Ο Πρόεδρος και το Διοικ. Συμβούλιο του Ιδρύματος Θεοτόκος ευχαριστούν ιδιαίτερα τον κ. Νικολαϊδη

για τη συνεχή συνεισφορά και στήριξη του.