Εισφορά σε χρήμα Print
support_us1 support_us3
Με μια χρηματική εισφορά συνεισφέρετε άμεσα για

  • τη δημιουργία νέων θέσεων στην Υπηρεσία Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης
  • τη δημιουργία νέων θέσεων στο Ειδικό Νηπιαγωγείο
  • τη δημιουργία νέων θέσεων στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας και Απασχόλησης
  • τη δημιουργία νέων θέσεων στα Σπίτια στην Κοινότητα
  • τη χρηματοδότηση της ποιοτικής αναβάθμισης των προγραμμάτων μας
  • καθώς επίσης και πολλών άλλων δραστηριοτήτων του Ιδρύματος «Θεοτόκος»/li>


Την εισφορά σας μπορείτε να την καταθέσετε:

Όνομα κατόχου του λογαριασμού:
Αριθμός Λογαριασμού:
Τράπεζα:
Σας ευχαριστούμε θερμά!