Μετά την εγγραφή στο σχολείο Print

Η Υπηρεσία Στήριξης της Οικογένειας είναι για όλη την οικογένεια εδώ και προσφέρει στήριξη όπου αυτή είναι αναγκαία – στο δικό σας σπίτι ή στους δικούς μας χώρους: ατομικά ή ομαδικά!

Σε όλα τα κομμάτια της ζωής, εσείς οι γονείς έρχεστε αντιμέτωποι με ερωτηματικά, τα οποία δεν μπορούν να βρουν απάντηση στην οικογένεια ή μόνο εν μέρει. Συχνά, μόνο λίγοι άνθρωποι δείχνουν κατανόηση στην αδυναμία σας.  Η Συμβουλευτική Υπηρεσία μας στηρίζει, συνοδεύει και ενισχύει οικογένειες παιδιών με αναπηρίες.