Ημερήσια Φροντίδα Print

Ημερήσια Φροντίδα για ενήλικες με αναπηρία προσφέρεται από το Ίδρυμα «Θεοτόκος» σε διάφορους τομείς:
Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας και Απασχόλησης φροντίζει ανθρώπους με σοβαρής μορφής αναπηρία ή πολλαπλές αναπηρίες.
Στη Στέγη και στα Σπίτια στην Κοινότητα υπάρχει ένα δομημένο ημερήσιο πρόγραμμα για τους ενοίκους, οι οποίοι δεν είναι σε θέση να επισκεφθούν το Εργαστήριο Τέχνης ή κάποιο άλλο Κέντρο Ημέρας ή να ασκήσουν μια εργασία.
Η Υποστηρικτική Υπηρεσία Οικογενειών προσφέρει τη δυνατότητα της φροντίδας, έστω και για μερικές ώρες, ατόμων με αναπηρία.